Digitale innovatie


Pleitbezorger digitale innovatie

Varela is een groot pleitbezorger van digitale innovatie als oplossing van bestaande en toekomstige (maatschappelijke) problemen. Hij is van mening dat digitale innovatie in voldoende mate omarmd dient te worden om diverse uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

Digitale innovatie kan namelijk radicale verbeteringen op diverse terreinen realiseren. Varela stelt: “als we dat niet doen dan heeft de mensheid binnen de kortste keren problemen op het gebied van water, voedsel, energie, veiligheid, gezondheidszorg, werkgelegenheid, sociale ongelijkheid, etc”.

Hij vermoedt ook dat alle basale zaken worden uitbesteed aan machines en artificial intelligence. “Wat ik zie is dat het leven veel natuurlijker, organischer, creatiever, leuker en intiemer kan worden als we maar op de juiste manier met de nieuwe digitale innovatie omgaan. Ik denk dat we een menselijker wereld kunnen bereiken als we nieuwe technologie slim inzetten.”,  aldus Varela.

De uitdaging ligt in het creëren van digitale oplossingen voor maatschappelijke en sociale problemen waar overheden nog geen directe oplossing voor hebben.


Varela ontwikkelt digitale innovaties die zorgen voor de verbindende schakel tussen de oude en de nieuwe wereld en tussen online en offline. Meld u aan voor de nieuwsbrief en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste digitale innovaties.

Menselijke wereld

Digitale innovatie creëert een nieuwe en menselijkere wereld. Varela is ervan overtuigd dat steeds meer mensen, vooral jongeren, vandaag de dag een ander waardensysteem aanhangen.

“Mensen kijken niet alleen meer naar geld, maar willen ook een betere wereld creëren. Een wereld waarin de komende tijd veel gaat veranderen. Of het nu gaat om bedrijven of om voedsel, vervuiling, veiligheid of gezondheidszorg. De komende 10 jaar gaan we meer meemaken dan de afgelopen 50 jaar. De afgelopen 50 jaar is er qua innovatie weinig gebeurd behalve natuurlijk internet. Maar wat er nu aankomt, dat kun je er niet mee vergelijken. Dat is mijn fascinatie. Het gaat steeds sneller. Het is fantastisch om het mee te mogen maken. Als je als grote organisatie op de oude manier verder gaat, dan ben je over 10 of 20 jaar weg, dan wordt je voorbijgestreefd door innovatieve en veel flexibeler ingestelde organisaties.”


Middels digitale innovatie krijgt iedere burger de mogelijkheid om bij te dragen aan het veiligheidsgevoel in de samenleving.

Brand Reflex Tool

Varela heeft de afgelopen jaren diverse modellen ontwikkeld voor bestaande uitdagingen in de marketing-en communicatiewetenschap. Zijn meest bekende innovatie is de Brand Reflex Tool.

Varela constateerde een paar jaar geleden, dat met name door de economische crisis, het voor bedrijven steeds belangrijker werd om ‘real time’ inzicht te krijgen in de effectiviteit van hun campagnes. Veel bedrijven zijn anno 2015 nog steeds onzeker over de resultaten van hun campagnes.

Real time
Bedrijven willen namelijk de mogelijkheid hebben om gedurende de campagnes steeds sneller bij te kunnen sturen op basis van verkregen cijfers. Cijfers dienen per dag de ‘gemoedstoestand’ van de consument weer te kunnen geven. “Real time informatie” is dan ook onontbeerlijk.

Budget
Door de inzet van de Brand Reflex Tool kunnen bedrijven deze nieuwe digitale innovatie inzetten om efficiënter en slimmer met hun budget om te gaan.

Nieuwe Reflex Tools
Voor de nabije toekomst worden innovaties verwacht op het gebied van zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid, duurzaamheid en strategische implementatie. In al deze modellen staat de digitale innovatie centraal.

Welke digitale innovaties past u toe in uw organisatie? Op diverse terreinen worden er momenteel innovatieve digitale oplossingen ontwikkeld om organisaties in de nabije toekomst verder te laten
groeien.