Deloitte-accountant Varela wil pro-actievere rol accountants

01-02-2010 14:05 Telegraaf

Deloitte-accountant Joao Varela schrijft vandaag op de website van De Telegraaf dat de rol van accountants moet veranderen. Accountants zouden de verantwoordelijkheid moeten nemen om te leren van de kredietcrisis. Volgens het voormalige LPF-Kamerlid moet de accountant, naast de rol van controleur van de jaarrekening, zich ook toeleggen op het signaleren van risico’s in de financiële sector.

Varela zegt onder meer: ‘Als je puur en alleen kijkt naar de rol van controleur van de jaarrekening, dan zal de accountant weinig aan te rekenen zijn. Hooguit zijn er vraagtekens te plaatsen of de accountant bij controle op de toelichting op de balans en Verlies- en winstrekening, bij met name hypotheekverstrekkers, altijd even scherp is geweest. Een groot deel van de risico’s van deze hypothecaire leningen moeten in normale gevallen in de jaarrekening zijn toegelicht en vallen dus per definitie onder de verantwoordelijkheid van de controlerend accountant. Echter, het is niet ondenkbaar dat door de complexiteit van deze weinig transparante financiële producten de risico’s moeilijk waren in te schatten. De rol van de accountant zal zich in de toekomst, naast de rol van controleur, meer moeten toespitsen op het tijdig signaleren van significante ontwikkelingen op het gebied van bonuscultuur, ondoorzichtige financiële producten, shareholdervalue fixatie, creditrating devaluatie en last but not least de afwezigheid van risicobesef bij de bestuurders ten aanzien van deze ontwikkelingen. De accountant dient hier bovenop te zitten.’

Bron: www.accountancynieuws.nl