Nationaal Sport Sponsoring Programma 3.0

Het Nationaal Sport Sponsoring Programma 3.0 (NSSP) is een nieuw initiatief om sportsponsoring op een nieuwe manier bij het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen.

Het NSSP maakt het eindelijk mogelijk dat sponsoren (real time) inzicht hebben in de effecten van hun sponsorinspanningen tot op individueel klantniveau!

Het NSSP heeft als missie om een nieuwe infrastructuur te creëren waarbij sportsponsoring meer dan ooit kan worden ingezet om de positie van bedrijven in de markt te versterken.

Economische crisis dwingt tot innovatie

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 hebben zowel topsporters, verenigingen, sportbonden als sportevenementen grote moeite om sponsoren te vinden en vast te houden. De crisis heeft er mede voor gezorgd dat steeds meer bedrijven afzien van sponsoring. Veel bedrijven menen namelijk het resultaat van sponsoring niet te kunnen meten en ervaren sponsoring steeds meer als een onnodige kostenpost. Bedrijven die nog wel blijven sponsoren doen dit tegen een aanzienlijk lager bedrag of puur uit goodwill.

Met name verenigingen en sportbonden zien hun begroting onder druk staan als gevolg van de afnemende sponsoropbrengsten. Ook dalende ledenaantallen en teruglopende subsidiebijdragen vanuit overheden en maatschappelijke instellingen hebben het proces versterkt. Er is dus sprake van een zorgelijke ontwikkeling voor verenigingen en sportbonden. De roep naar innovatie op het gebied van sponsoring is nu meer dan ooit.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is het NSSP in het leven geroepen om het bedrijfsleven inzicht te geven in de effecten van hun sponsoring. Door vernieuwing aan te brengen in het Sport Sponsoring Programma komt de sport weer in beeld voor het bedrijfsleven.

Het NSSP heeft een nieuwe generatie ROI-model ontwikkeld om de effecten van sponsoring tot op individueel klantniveau te kunnen meten. Middels deze nieuwe technieken kan zelfs ‘real time’ het bereik en het effectieve bereik van de boodschap van sponsoren inzichtelijk worden gemaakt. Door op deze innovatieve wijze de impact van sponsoring te meten kunnen onzekerheden bij sponsoren worden weg genomen.

Het Nationaal Sport Sponsoring Programma 3.0 website