Biografie


Joao Varela Biografie

João Varela werd 19 oktober 1974 in Santa Catharina (Cabo Verde) geboren. Op zesjarige leeftijd verhuisde hij naar Nederland.


Studie

Na het behalen van zijn VWO-diploma in 1993 ging hij Economie studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1998 studeerde hij af. Daarna volgde hij ook de postdoctorale studie Accountancy en Wet Financieel Toezicht (Wft). Hij heeft zich uiteindelijk gespecialiseerd in Accountability Marketing, het snijvlak tussen Marketing en Accountancy.

Varela heeft voor diverse organisaties innovatieve modellen op het gebied van Accountability Marketing ontwikkeld.


Varela ontwikkelt digitale innovaties die zorgen voor de verbindende schakel tussen de oude en de nieuwe wereld en tussen online en offline. Meld u aan voor de nieuwsbrief en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste digitale innovaties.

Carrière

João Varela startte zijn carrière bij de Franse multinational L’Oréal. Daar vervulde hij diverse managementfuncties. Hij was onder andere betrokken bij de wereldwijde introductie van een van de succesvolste productlijnen van L’Oréal, namelijk Studio Line “Out of Bed”. Ook was hij verantwoordelijk voor het bekende shampoomerk merk Elvive. Na een aantal jaren bij L’Oréal werd hij gevraagd voor de landelijke politiek.

Politiek

Hij was van 23 mei 2002 tot 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hij was met zijn 27 jaar het jongste Tweede kamerlid. In het parlement was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën, Economische Zaken, Ouderenbeleid, Integratie- en Immigratiebeleid en Sport.

Commissie Blok
Van december 2002 tot september 2004 had hij zitting in de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (commissie-Blok), die onderzoek deed naar het integratiebeleid in Nederland over de afgelopen dertig jaar. Bij de eindconclusie nam Varela een minderheidsstandpunt in over huwelijksmigratie, die hij wilde beperken.

Stenografisch verslag van hoorzitting Commissie Blok / Varela ondervraagt oud-staatssecretaris van Onderwijs Tineke Netelenbos

Wetsvoorstel
Varela heeft één wetsvoorstel op zijn naam staan. Met Staf Depla diende Varela in 2003 een initiatiefwetsvoorstel in om de herverzekeringsplicht voor gesloten pensioenfondsen te versoepelen. Dit wetsvoorstel verdedigde hij in beide Kamers en werd in 2004 door zowel de Tweede als Eerste Kamer unaniem aangenomen.

Specifiek pardon
In februari 2003 diende Varela als eerste Nederlandse politicus een motie in voor een specifiek pardon voor asielzoekers. Hij was van mening dat asielzoekers die nog niet uitgeprocedeerd waren, vijf jaar of langer in Nederland verbleven en geen criminele antecedenten hadden, recht hadden op een verblijfsvergunning. Dit leidde tot enige commotie bij zijn toenmalige coalitiepartijen (CDA en VVD).

Maar Varela was van mening dat de menselijkheid van deze kwetsbare groep niet uit het oog verloren mocht worden en deze groep asielzoekers een kans verdienden. De motie werd dan ook via de steun van linkse partijen aangenomen.

Werkbezoek Denemarken
Met de Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bracht Varela in september 2004 een werkbezoek aan Denemarken. Het werkbezoek was bedoeld om ervaringen te delen met Deense beleidsverantwoordelijken en deskundigen op het terrein van arbeidsmarkt, arbozorg en re-integratie. Er werd vastgesteld dat de Deense overheid goede resultaten boekte door voor een combinatie te kiezen van een soepel ontslagrecht en een proactief banenmarktbeleid, ook wel Flexicurity genaamd.

In Nederland is anno 2015 nog steeds aandacht voor dit model, omdat het een antwoord kan zijn op de vraag hoe economische groei bereikt wordt, zonder de sociale zekerheid af te breken. Op dit gebied is Denemarken binnen de EU voortrekker. Het is met name interessant om na te gaan hoe dit systeem zich handhaaft in tijden van economische recessie en of dit model ook in Nederland zou kunnen werken.

Kernenergie
In het parlement wist Varela, tijdens de begrotingsbehandelingen in 2004, het thema kernenergie weer op de politieke agenda te krijgen. Hij stelde voor om de groei van het Nederlandse energieverbruik op te vangen door gebruik te maken van de overcapaciteit van kerncentrales in Frankrijk en de stroom hiervan te importeren. Zo hoefden er geen nieuwe kerncentrales in Nederland gebouwd te worden. Deze motie redde het helaas niet.

In het late RTL-nieuws werd hem de vraag gesteld of hij niet als een Don Quichotte tegen windmolens aan het vechten was.

Echter, in 2010 werd kernenergie wereldwijd weer bespreekbaar. Zelfs president Obama kondigde in februari 2010 aan dat kernenergie de extra vraag naar energie in de toekomst moest opvangen.

Harddrugs
Verder stond João Varela in de Tweede Kamer bekend als een fervent tegenstander van harddrugs en deed hij in 2005 een voorstel om naast alcoholcontroles ook drugscontroles in het verkeer te houden. Het voorstel strandde omdat er geen betrouwbare drugstests op de markt waren. Vier jaar later kwam Minister Eurlings (CDA), van Verkeer en Waterstaat,  alsnog met het voorstel om drugscontroles in het verkeer in te voeren.

Topsport
Als sportwoordvoerder heeft Varela meermalen tijdens de begrotingsbehandelingen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de staatssecretaris verzocht meer geld naar de  topsport te laten vloeien, met de gedachte dat een gezond topsportklimaat de breedtesport alleen maar zou stimuleren.

14_Joao_Varela_Huldiging_van_Olympisch_Kampioenen_van_Winterspelen_Turijn_2006_in_Den_Haag_Varela-sportwoordvoerder_Tweede_Kamer_proost_op_de_gouden_medaille_10-km_van_schaatser_Bob_de_Jong

Werkbezoek Frankrijk
Op uitnodiging van het Franse parlement (Assemblée Nationale Française) bracht Varela met de Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Zaken (BuZa) in december 2005 een werkbezoek aan Frankrijk. Aanleiding voor het bezoek waren onder andere de rellen in Frankrijk. In 2005 vonden destijds zeer gewelddadige confrontaties plaats tussen honderden van origine Noord-Afrikaanse relschoppers en de Franse politie. Ze begonnen op 27 oktober 2005 in Clichy-sous-Bois, een randgemeente van Parijs, en verspreidden zich later over heel Frankrijk. Na drie weken en het afkondigen van de noodtoestand nam het geweld weer af.

Als mogelijke oorzaak voor het ontstaan van deze rellen, wordt de slechte sociaal-economische toestanden waarin de jongeren verkeren, genoemd. Jongeren zelf hielden het op media-aandacht en niet zozeer op hun achtergestelde positie. Groepen jongeren zeiden het “stoer” te vinden om te weten waar op welke avond de grootste rel was getrapt en dat hier door de media verslag van werd gedaan.

Tijdens het werkbezoek werd dan ook gesproken over de Nederlandse aanpak van het Vreemdelingenbeleid. Nederland werd namelijk in november 2004 ook opgeschrikt door gewelddadige acties van de Hofstadgroep, onder andere in de Antheunisstraat (in het Laakkwartier) te Den Haag.

Werkbezoek Australië
In mei 2006 bracht Varela met de Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een werkbezoek aan Australië. Het doel van dit werkbezoek was om lering te trekken uit de Australische re-integratie aanpak.

Australië staat namelijk bekend om de zakelijke aanpak van de re-integratieproblematiek. Re-integratie bedrijven worden namelijk per kwartaal onderling gemeten hoeveel mensen zij aan het werk hebben geholpen. Het re-integratiebedrijf dat het beste presteert plaatst zich automatisch in een hogere categorie en wordt door de Australische overheid navenant beter beloond dan re-integratiebedrijven in lagere categorieën. Het is dus een constante wedloop tussen
re-integratiebedrijven om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

De commissie SZW bezocht verschillende grote steden. In Melbourne, Canberra en Sydney werd gesproken met vertegenwoordigers van het Australische ministerie van sociale zaken, sociale partners, uitkeringsinstanties, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, onderzoekers en werkgevers.

Werkbezoek overig
Als lid van het parlement werd Varela regelmatig uitgenodigd voor spreekbeurten, openingen en andere evenementen die zijn portefeuilles raakten. Hij heeft diverse malen verzorgingstehuizen bezocht in verband met de speciale “Vergeet me niet”-dag. “Vergeet me niet’’ is er voor ouderen die behoefte hebben aan een stukje persoonlijke aandacht en begeleiding en ondersteuning in het dagelijks bestaan. Ook gaf hij bij diverse jaarlijkse kerstdiners opbeurende speeches aan bejaarden.

Daarnaast bezocht hij veelvuldig basisscholen in het kader van de landelijke sportdagen en het Nationaal Voorleesontbijt.

Accountancy- en marketingwetenschap

Sinds 2007 is Varela werkzaam in de accountantspraktijk. Na een aantal jaren wist hij vanuit de accountancy- en marketingwetenschap een nieuw vakgebied meer bekendheid te geven, namelijk Accountability Marketing. Zo ontwikkelde hij innovatieve en baanbrekende loyaltyconcepten voor bekende A-merken, zowel nationaal als internationaal.

Zijn allereerste innovatie zorgt ervoor dat bedrijven met aanzienlijk minder kosten, meer klanten weten vast te houden cq aan te trekken.

In het leven van Varela speelt sport een belangrijke rol. Hij wist eenmaal Nederlands kampioen verspringen te worden.

Sport

In het leven van Varela speelt sport een belangrijke rol.

Atletiek
Hij wist eenmaal Nederlands kampioen verspringen te worden. Bij het hoogspringen greep hij met zilver net naast het goud.

Tennis
Mede door knieblessures begon Varela aan zijn tweede sportcarrière, op de tennisbaan. Hij speelde nog in 2008 in de Eredivisie.

Bestuur
Varela is ook op bestuurlijk niveau actief in de sport. In 2006 werd hij toernooidirecteur van het internationale proftennistoernooi in Vlaardingen. Voor de opening van dit toernooi nodigde hij oud-zwemster en toenmalig voorzitter van het NOC/NSF, Erica Terpstra uit.

Erepenning
Voor de organisatie van dit internationale tennisevenement in Vlaardingen ontving Varela in augustus 2006, uit handen van toenmalig burgemeester Bruinsma, een erepenning van de gemeente.

De gemeente Vlaardingen was van mening dat Varela met zijn organisatie, vrijwel vanuit het niets, een aansprekend internationaal sportevenement in Vlaardingen had neergezet. Vlaardingen stond daarmee in één klap op de internationale  sportkaart. Het evenement werd later dat jaar ook nog door Tennis Revu uitgeroepen tot een van de best georganiseerde sportevenementen van 2006.

Amusement

Varela heeft in het verleden aan diverse amusementsprogramma’s deelgenomen.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal
In 2002 nam hij deel aan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal onder leiding van tv-presentator Philip Freriks.

Sterrenslag
In 2004 maakte hij deel uit van het “Team Politici” in het televisieprogramma Sterrenslag. Zij streden tegen andere teams van Bekende Nederlanders.

Sterren Dansen op het IJs
In 2006 wist de tv-producent van Eyeworks (Reinout Oerlemans) hem te strikken voor Sterren Dansen op het IJs. Zijn deelname aan Sterren Dansen op het Ijs zorgde voor veel hilariteit bij de miljoenen televisiekijkers. Tijdens de eerste stappen op het ijs ging Varela bijna onderuit. Ook de opmerkelijke keuze van de regie voor het kikkergroene schaatspakje blijft in de herinnering van de kijkers.

71 Graden Noord
Voor het televisieprogramma 71 Graden Noord zegde hij in 2008 af. In diezelfde editie kwam de presentator Ernst-Paul Hasselbach tijdens de opnames om het leven.

Diversen
Varela was ook in andere tv-programma’s te gast. Zo was hij meerdere malen te gast bij de tv-shows van Paul de Leeuw.
Hij maakte ook diverse malen zijn opwachting bij debatprogramma’s als het Lagerhuis, gepresenteerd door Paul Witteman.

Financiële Telegraaf

Varela verzorgde ook jarenlang op wekelijkse basis een column in de Financiële Telegraaf over allerlei actuele economische onderwerpen. In zijn bijdragen pleitte hij vaak voor een meer pro-actieve rol van toekomstige accountants. De accountant dient tijdiger significante ontwikkelingen te signaleren op het gebied van bonuscultuur, ondoorzichtige financiële producten, shareholdervalue fixatie, creditrating devaluatie en last but not least de afwezigheid van risicobesef bij de bestuurders ten aanzien van deze ontwikkelingen. De accountant dient hier bovenop te zitten en dient tijdig externe deskundigen in te schakelen. Vooral de complexiteit van de weinig transparante financiële producten en de daarmee gepaarde risico’s zijn voor de accountant moeilijk in te schatten.

Ook voorzag hij in zijn columns een nieuwe rol voor grote telecomproviders als toekomstige bank. Varela is van mening dat het telefoonnummer uiteindelijk de traditionele bankrekening zal vervangen.


Esquire

In 2002 werd hij door het blad Esquire genomineerd voor de verkiezing “Best Geklede Nederlander”.

Uit een lange lijst van genomineerden koos het lezerspubliek van Esquire de volgende finalisten: de onvermijdelijke alleskunner Jort Kelder, entertainer Gordon, presentator Beau van Erven Dorens, politicus João Varela, columnist Martin Bril, voetballer Pierre van Hooijdonk, acteur Daan Schuurmans en aanstormend talent Johnny de Mol jr.
Varela verloor deze verkiezing echter nipt van Johnny de Mol jr.


Ambition by Sport

Als ambassadeur van Ambition by Sport zette hij zich vele jaren in voor de kansarme jeugd in de grote steden van Nederland. Dit deed hij onder andere met voormalig toptennisser Raemon Sluiter, voormalig NBA-kampioen Francisco Elson en Olympisch atleet Patrick van Luijk.

Volg mij via Twitter of :

 twitter